Skip to main content

Position paper t.b.v. van het rondetafelgesprek met de vaste kamercommissie van de tweede kamer op 4 maart 2009

Reactie op voorgenomen wijziging Gemeente- en Provinciewet, in het bijzonder de brief van de Staatstecretaris van 11 december 2008 over de Staat van de Dualisering