Skip to main content

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR:
– Reactie op evaluatierapport Berenschot
– Decentralisatie en regionalisering: publieke verantwoording wordt steeds moeilijker
– Ontwikkelingen in omgeving van rekenkamers