Skip to main content

Gespreksverslag Gesprek Ministerie BZK en Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Verslag Gesprek Ministerie BZK en Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.
Naar aanleiding van het gesprek van de minister van BZK met de leden van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) zijn de volgende afspraken gemaakt:
– De NVRR zal een onderzoek instellen naar slapende rekenkamers
– Tevens zal in dit onderzoek meegenomen worden hoeveel gemeenten de rekenkamer geheel hebben uitbesteed aan een commerciële opdrachtnemer
– De minister zal op zaterdag 22 september spreken op het congres van de Verenging van raadsleden. Zij heeft aangegeven graag ook op het punt van slapende rekenkamers in te gaan tijdens het congres.
– Bij de implementatie van het wetsvoorstel Wet revitalisering zal de link van het generieke toezicht met de rekenkamers als aandachtspunt worden meegenomen
– De NVRR zal zich gaan verdiepen in de gevolgen van de decentralisaties op het functioneren van gemeentelijke rekenkamers