Skip to main content

Bestuurlijke reactie NVRR op rapport “De staat van de rekenkamer

Het bestuur van de NVRR heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport De staat van de rekenkamer. Hoewel het NVRR-bestuur opdrachtgever is van dit onderzoek, komen de rapportage en resultaten geheel voor de verantwoording van de onderzoekers.
Het bestuur van de NVRR vindt het van belang, onderstaand, kort te reageren op de uitkomsten van het onderzoek en deze te plaatsen in de discussie over inactieve rekenkamers en de bredere discussie over de plaats van publieke verantwoording in het overheidsbestel. Rekenkamers en rekenkamercommissies leveren daarin een belangrijke bijdrage via hun onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid.