Skip to main content

Verslag vijfde bijeenkomst van AR/NVRR d.d. 19 september 2013.

Deze vijfde werkbijeenkomst, met Decentralisatie als thema, bestond uit vier elementen:
 Opening door de dagvoorzitter Gerrit Hagelstein (NVRR) en welkom door Arno Visser (AR)
 Speeddates (6 speeddates van 10 minuten)
 Workshops (3 workshops, een workshop naar keuze)
 Terugkoppeling en afsluiting door Gerrit Hagelstein (NVRR) en Diny van Est (AR)