Skip to main content

Het aanbieden van prestatie-informatie aan inwoners (afstudeeropdracht)

Onderzoek bestaande uit 2 deelonderzoeken. Het eerste deel richt zich op de behoefte van inwoners aan prestatie-informatie van de gemeente Nieuwegein. Dit onderzoek, tevens afstudeerscriptie aan de Universiteit Twente is in het Engels geschreven. Een uitgebreide Nederlandse samenvatting is in de bijlage terug te vinden.
Dit tweede onderzoek richt zich op het aanbieden van prestatie-informatie via internet. Hoe wordt prestatie-informatie momenteel aangeboden via internet. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen Nieuwegein en 9 vergelijkbare gemeenten. Dit deelonderzoek wordt afgesloten met een verkennend onderzoek naar de voorkeuren van inwoners en raadsleden met betrekking tot het aanbieden van prestatie-informatie.