Skip to main content

Presentatie nieuwe Raadsleden

De commissie Kwaliteitszorg van de NVRR heeft zich gebogen over de mogelijke rol die uw rekenkamer(commissie) gaat vervullen bij de introductie van nieuwe raadsleden. Immers, op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en het is te verwachten dat in veel gemeenteraden nieuwe en onervaren leden aantreden.
Die leden hebben mogelijk ook een achterstand als het gaat om informatie over de rekenkamerfunctie. Het is van belang dat u als zittende rekenkamer(commissie) in overleg met de griffier een bijdrage levert in het introductieprogramma ten behoeve van die nieuwe raadsleden. Wij sluiten niet uit, dat ook zittende raadsleden van die bijdrage profijt zouden kunnen hebben.
Uiteraard hebt u specifieke kennis over de lokale situatie en kunt u het beste inschatten wat wel en wat niet relevant is voor uw raadsleden. Toch heeft de commissie Kwaliteitszorg gemeend u een steuntje in de rug te geven door het toeleveren van een raamwerk voor de Power Point presentatie en een daarbij behorende suggestie voor het gebruik van die presentatie.
Nadere informatie is te verkrijgen via kwaliteit@nvrr.nl.
Wij wensen u veel succes met het verzorgen van de introductie van nieuwe raadsleden.
Namens de commissie Kwaliteitszorg
Nysius van Rijn