Skip to main content

Nulmeting kwaliteitszorg – “De Drie Vragen” (2013)

In het najaar van 2013 heeft het “Team de 3 vragen” een vragenlijst rondgestuurd, waarin gevraagd werd naar de professionele ondersteuning van de rekenkamercommissie en naar de producten die de rekenkamercommissie had geleverd sinds 2010. Ook werd gevraagd of de rekenkamercommissie geëvalueerd was in die periode en op welke wijze er aan kwaliteitsbevordering is gedaan.

Achteraf bleek dat de vragen eigenlijk te open waren gesteld. Het was daarom iets ingewikkelder dan normaal om de antwoorden zo samen te voegen, dat er een beeld naar voren kwam.

Inmiddels is dat wel gebeurd en het vernieuwde team biedt u hierbij de resultaten aan. De cijfers van de eerste twee deelvragen spreken voor zichzelf. Ongeveer 25% heeft geen professionele ondersteuning en eveneens ongeveer 25% (maar absoluut niet dezelfde groep) is niet geëvalueerd in de afgelopen periode. De professionele ondersteuning loopt overigens fors uiteen. Van één uur per week tot een halve werkweek bij de gemeenten tot 40.000 inwoners en tot meer dan een volledige werkweek bij de grotere gemeenten. Maar ook bij die grotere gemeenten komt het voor dat die professionele ondersteuning ontbreekt of zeer gering is in uren.

Interessant zijn de antwoorden op de bewust open vraag: “”Hoe bevordert de rekenkamer(commissie) bewust de eigen kwaliteit?” De antwoorden lopen zeer uiteen en wij hopen dat de diverse antwoorden leiden tot nieuwe ideeën over het bevorderen van de eigen kwaliteit.