Meerjarenbeleidplan NVRR – Reken op profijt

Met dit meerjarenbeleidplan 2014 tot en met 2017 wil het bestuur de visie, missie, richting en speerpunten borgen voor de komende jaren. Het is daarmee de basis voor het werk van de vereniging. Met concrete jaarlijkse werkplannen en jaarverslagen over de resultaten van het werk van de NVRR werken we dit plan samen met de vrijwilligers uit de vereniging verder uit.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.