Werkplan NVRR 2014

Met het meerjarenbeleidplan 2014 -2017 “Reken op profijt” zijn de missie en visie van de NVRR beschreven, zijn de doelstellingen voor de komende jaren neergelegd en de daarbij benodigde acties aangegeven.

In het jaarplan 2014 worden de acties beschreven die we voor 2014 hebben gepland. Het jaarplan 2014 is de eerste jaarschijf van het meerjarenbeleidplan en heeft daarmee een andere opzet gekregen dan we tot nu toe gewend waren. Vanzelfsprekend worden die activiteiten die elk jaar worden uitgevoerd niet meer allemaal specifiek vermeld, maar zullen deze activiteiten wel gewoon door gaan.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.