Jaarverslag 2013 Waterkring NVRR

De voorzitters van de rekenkamercommissies van de waterschappen (“Waterkring”) hebben hun eerste jaarverslag uitgebracht. De waterkring werd opgericht op 3 juli 2013 en wil de positie van de rekenkamerfunctie (RKC) bij waterschappen versterken. Dit doen de RKC’s en de Waterkring via gerichte adviezen op het gebied van de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het gevoerde beleid/bestuur door de individuele waterschappen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.