Skip to main content

Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord – Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0 – verslag incl. presentaties

Vernieuwende vormen van onderzoek en vernieuwende vormen van presentatie en aanbieding kwamen aan bod deze middag. Julien van Ostaaijen gaf inzicht in innovatie mogelijkheden voor rekenkamers en Werner Zuurbier ging in op innovatie als techniek.