Skip to main content

Verslag en presentatie Workshop B – Decentralisatie Jeugdzorg

Verslag en presentatie van workshop B tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014.
Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) ging namens de rekenkamers van de G4 in op hun gezamenlijke onderzoek naar de decentralisatie in de jeugdzorg met de focus op transformatie. Hij presenteerde enkele uitkomsten van het op 23 september te publiceren onderzoek, het onderzoeksproces, de samenwerking in het onderzoek, de dilemma’s die ze zijn tegengekomen, de rol van de rekenkamer en het onderzoekskader. Léon Poffé, secretaris van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ), was als deskundige aanwezig.
Dit is een verslag op hoofdlijnen. Voor de bevindingen en conclusies van het onderzoek verwijs ik naar de presentatie van Paul en natuurlijk naar het onderzoek zelf.