Skip to main content

Verslag en presentatie Workshop C – WMO Decentralisatie van de langdurige zorg

Verslag workshop C tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Bob van der Meijden van de VNG gaf aan het begin van de workshop een presentatie over de Wmo 2015. Daarbij ging hij in op wat er gaat veranderen, de verschillen tussen gemeenten in de aanpak van deze decentralisatie en de kansen en risico’s van de Wmo 2015. De presentatie is opgenomen bij het verslag