Skip to main content

NVRR Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies,
van de herziening die is doorgevoerd in september 2015