Motie Fokke cs gemeenschappelijke rekenkamers

Veel gemeenschappelijke taken worden al in samenwerking uitgevoerd, het niveau van rekenkamers moet aansluiten bij de belangrijkste geldstromen. Met name kleinere gemeenten beschikken over een niet – of nauwelijks – functionerende rekenkamer beschikken. Motie verzoekt de Minister om, samen met de NVRR en de VNG met een actieplan te komen om substantieel meer gemeenschappelijke rekenkamers te realiseren.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.