Skip to main content

Digitale veiligheid – voorbeeldbrief met toelichting

Rekenkamer Den Haag heeft recent onderzoek gedaan naar informatieveiligheid. Uit dit onderzoek kwamen verschillende kwetsbaarheden naar voren in de beveiliging van onder meer privacygevoelige informatie. De rekenkamer concludeerde dat het zicht en de grip op informatieveiligheid door de gemeenteraad onvoldoende was. Samen met de Taskforce Bestuur & Informatie Dienstverlening (BID) zijn de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding bij alle lokale rekenkamers en rekenkamercommissies aandacht te vragen voor het onderwerp informatieveiligheid. Daartoe is een notitie opgesteld over (onderzoek naar) informatieveiligheid..Eveneens is een voorbeeldbrief opgesteld die u aan de gemeenteraad kunt zenden.