Skip to main content

Kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies

Een eigenstandig kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies opgesteld door de G4.
Dit kwaliteitshandvest heeft tot doel om het begrip kwaliteit te verdiepen in aanvulling op de wettelijke regelingen die voor rekenkamercommissies bestaan, evenals in aanvulling op de gemeentelijke verordeningen en reglementen van orde die al voor en door de rekenkamercommissies zijn opgesteld.
Het stuk is op de ALV van 21 november 2014 aangeboden aan het bestuur van de NVRR, die het heeft neergelegd bij de commissie kwaliteitszorg. Wellicht dat het stuk, of elementen daaruit, de commissie inspireert bij het formuleren van het eigen kwaliteitsbeleid van de NVRR.