Skip to main content

Kamervragen/antwoorden over controle door gemeentelijke rekenkamers

Vragen van het lid Fokke (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gebrekkige controle door gemeentelijke rekenkamers (ingezonden 28 november 2014).
Antwoord van Minister Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 16 december 2014).