Skip to main content

Werkplan NVRR 2015

Met het meerjarenbeleidplan 2014 -2017 “Reken op profijt” zijn de missie en visie van de NVRR beschreven, zijn de doelstellingen voor de komende jaren neergelegd en de daarbij benodigde acties aangegeven.

In het jaarplan 2015 worden de acties beschreven die we voor 2015 hebben gepland. Het jaarplan 2015 is de tweede jaarschijf van het meerjarenbeleidplan. Vanzelfsprekend worden die activiteiten die elk jaar worden uitgevoerd niet meer allemaal specifiek vermeld, maar zullen deze activiteiten wel gewoon door gaan.