Skip to main content

Position Paper Waterkring: Rekenkamerfunctie bij waterschappen noodzakelijk

Doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een goede rekenkamerfunctie.
Hoewel de Waterkring voorstander is van een wettelijke inbedding van de rekenkamerfunctie – immers nu treden nogal eens fricties op en geven verordeningen onvoldoende waarborgen voor een efficiënte en effectieve besteding van middelen uit waterschapsheffingen – blijkt hiervoor binnen de Unie van Waterschappen geen meerderheid te vinden.
De voorkeur van de Waterkring gaat derhalve uit naar het op vrijwillige basis invoeren van de rekenkamerfunctie en naar het bevorderen dat deze zo goed mogelijk inhoud wordt gegeven. Ondertussen kan de discussie met inhoudelijke argumenten verder worden gevoerd.

Met dit position paper geeft de Waterkring de discussie een nieuwe impuls. Dit position paper wordt afgesloten met een toekomstgerichte visie van de Waterkring op de rekenkamerfunctie bij waterschappen en haar eigen rol daarin.