Skip to main content

Verslag voorjaarsbijeenkomst Kring Noord 5 juni 2015

Op vrijdag 5 juni organiseerde de NVRR Kring Noord haar voorjaarscongres met als thema ‘Samen werk(en)’ in het gemeentehuis van Achtkarspelen te Buitenpost.
In een tweetal plenaire presentaties en twee workshops werd antwoord gegeven op de volgende twee vragen:
– Wat betekent de nieuwe WGR voor de samenwerkingsvormen en voor het werk van de rekenkamercommissies?
– Hoe krijgen de rekenkamercommissies een goed zicht op de gemeenschappelijke regelingen?

In het verslag zijn ook de presentaties van de sprekers opgenomen.