Skip to main content

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kaderstellende en controlerende taak. De wet verplicht dat elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie heeft en dat er voor een rekenkamer voldoende middelen beschikbaar zijn. De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het functioneren van rekenkamer(commissie)s (Berenschot, StiBaBo).1 De laatste tijd is er vanuit de Tweede Kamer een toenemende belangstelling voor de lokale rekenkamer(commissie)s2. Mede in dit kader is bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK november jl. een motie aangenomen om met een actieplan te komen om meer gezamenlijke rekenkamers te realiseren.
Het onderzoek dient een objectief totaalbeeld op te leveren, op basis van feitelijke gegevens over de positie en het functioneren van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s. Provinciale rekenkamers maken geen deel uit van het onderzoek, gezien het specifieke karakter van deze rekenkamers. De uitkomsten van het onderzoek zullen door het ministerie worden gebruikt voor verdere beleidsontwikkeling.