Skip to main content

Actieplan lokale rekenkamers – brief minister Plasterk aan de Tweede Kamer

In de brief licht de minister toe hoe hij de motie-Fokke de komende periode zal gaan uitvoeren. Hij wil op twee manieren stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseeerd en dat de kwaliteit van het rekenkameronderzoek wordt verbeterd. Ten eerste door het afschaffen van de bepalingen inzake de rekenkamerfunctie en het verplicht stellen van de rekenkamer voor elke gemeente en ten tweede, in overleg met betrokken partijen waaronder de NVRR, via het verbeteren van de kwaliteit van rekenkameronderzoek.
In opdracht van het ministerie is door Berenschot een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar budgetten, organisatievormen en samenwerking van rekenkamer(functie)s (http://www.nvrr.nl/bibliotheek/58239/Onderzoek-naar-budgetten-en-samenwerking-van-gemeentelijke-rekenkamers-en-rekenkamercommissies). Door adviesbureau PBLQ Zenc zijn expertbijeenkomsten georganiseerd waarin uitgebreid is gesproken over de belangrijkste kenlpunten die worden ervaren bij het uitvoeren van rekenkameronderzoek (http://www.nvrr.nl/bibliotheek/58262/Rekenkamer-commissie-s-onder-de-loep-Verslag-van-expertbijeenkomsten).
In de brief doet de minister de toezeggingen gestand die betrekking hebben op lokale rekenkamers (Toezeggingen 202372, 202379, 202490).