Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinvciale subsidies

Deze handreiking richt zich op effect-evaluaties van provinciale subsidies. Met het effect van subsidies wordt bedoeld het bereiken van een maatschappelijk doel door de geleverde prestaties en de activiteiten die met de subsidie worden beoogd. Effecten kunnen vooraf (ex ante) en achteraf (ex post) geëvalueerd worden. Procesevaluaties, beleidsdoorlichtingen en beleidsevaluaties in bredere zin vallen buiten het kader van deze handreiking.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.