Skip to main content

Handreiking effectevaluaties van subsidies

Er zijn tal van redenen om aan de kwaliteit van de effectevaluaties, ook al zijn ze niet altijd even gemakkelijk uitvoerbaar, veel aandacht te besteden. Goed evalueren van subsidies op effectiviteit kan namelijk veel opleveren:
• Bewijs voor effectief beleid;
• Basis voor effectiever en efficiënter beleid;
• Basis voor verbetering van ander beleid;
• Basis voor goede verantwoording;