Checklist (denkmodel) onderbesteding

Onderbesteding is een situatie waarin een overheid niet instaat is om haar financiële middelen in te zetten voor de doelen waar ze voor bedoeld zijn. De technische definitie is: Het verschil in het begrote resultaat (gewijzigde begroting) en werkelijke resultaat (jaarrekening) voor mutaties in de reserves.
3 aanbevelingen hoe om te gaan met onderbesteding.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.