Skip to main content

Checklist Communicatie bij beleidsvorming

De Rekenkamer heeft een checklist opgesteld voor de communicatie van de provincie met verschillende partijen
(burgers, bedrijven, belangenorganisaties, andere overheden) bij de beleidsvorming. De checklist is samengesteld uit drie andere checklists, waarin bestaande inzichten vanuit de wetenschap en van professionals over beleidscommunicatie en beleidsvorming zijn opgenomen.