Skip to main content

Stroomschema’s geheimhouding – provincie

In de Provinciewet (PW) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhouding op stukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar degene die geheimhouding oplegt, namelijk het college van Gedeputeerde Staten (GS), een Statencommissie (Cie.) of Provinciale Staten (PS). Het vierde stroomschema heeft betrekking op het leggen van geheimhouding op het behandelde en geeft de verschillende opties aan die er zijn indien PS of Statencommissies in beslotenheid vergaderen.