Skip to main content

Stroomschema’s geheimhouding – gemeente

In de Gemeentewet (Gemw) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhouding op stukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar degene die geheimhouding oplegt, namelijk het college van burgemeester en wethouders (B&W), een raadscommissie (Cie.) of de gemeenteraad. Het vierde stroomschema heeft betrekking op het leggen van geheimhouding op het behandelde en geeft de verschillende opties aan die er zijn indien de gemeenteraad of een raadscommissie in beslotenheid vergaderen.