Skip to main content

Checklist beoordeling geactualiseerde planexploitatie

Checklist waarbij per relevant onderdeel van de planexploitatie – financieel resultaat, plangebied en grondgebruik, programma, grondprijzen, parameters, risico’s, overeenkomsten (specifiek voor grondexploitaties met een PPS constructie) – vragen zijn geformuleerd die een rekenkamer kan gebruiken bij het onderzoek