Skip to main content

Verslag najaarsbijeenkomst 2015 Kring Noord

Op vrijdag 13 november organiseerde de Kring Noord van de NVRR haar najaarscongres met het onderwerp ‘de meerwaarde van burgerkracht en burgerparticipatie’. De middag startte met een boeiend betoog van Jasper Loots over een in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van dorps- en wijkraden in Nederland.
Vervolgens sprak Anna Domingo (Projectleider bij Pro Demos) over de wereld van burgerparticipatie. Zij wierp de vraag op wanneer burgerparticipatie een succes is, en wanneer burgerparticipatie democratisch gezien geen succes is. Haar invalshoek was niet of het gemeentelijke beleid er beter van wordt, maar of er meer burgers een stempel op het gemeentelijk beleid kunnen zetten. Haar normatieve toetsingskader ontleende zij aan de democratietheorie. Zij stelde dat de directe democratie net zo goed een poot is van het gemeentebestuur als de indirecte democratie met als tussenschakel de gekozen gemeenteraadsleden. Vervolgens is in werkgroepen het thema verder uitgediept.