Skip to main content

Uitbetaling vergoeding Rekenkamerleden bij BTW plicht

Een tijdje geleden heeft Jelly Smink (auteur, lid Landelijke Kenniskring NVRR en secretaris RK Nijmegen) een vraag gesteld over de te volgen werkwijze bij het uitbetalen van een vergoeding aan een lid dat wel BTW-plichtig is, maar geen KvK nummer heeft. Zij heeft diverse reacties gekregen, waarvoor dank. Ze heeft ze samengevat in onderliggend document ter kennisgeving.