Skip to main content

Vierde rapportage TSD: Eén sociaal domein

TSD constateert dat gemeenten middenin het proces zitten het éne sociaal domein te verkennen en in te richten. Zij is verder van mening dat de ‘stelselvragen’ – in hoeverre burgers daadwerkelijk zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit ontvangen –op lokaal niveau gesteld en beantwoord moeten worden. Daarbij zou het uitgangspunt voor de toetsing het (integraal) gemeentelijk kader en de gemeentelijke aansturing moeten zijn.

De gemeenteraad heeft een belangrijke taak, die nog onvoldoende wordt ingevuld. In dat kader roept TSD gemeenten op de lokale rekenkamer(-functie) in te richten, met een heldere opdracht, ter ondersteuning van goed toezicht in het sociaal domein.