Skip to main content

Uitkomst “De drie Vragen” – Vergoedingen van externe leden (2016)

Budgetten van rekenkamers en vergoedingen van leden houden de gemoederen al geruime tijd bezig. Vanuit kwaliteitsoogpunt misschien een minder interessant gegeven, maar er zijn signalen dat de vergoedingswijze van leden een drempel opwerpt om zich intensief met kwaliteitsbeleid bezig te houden. Vandaar dat we deze versie van de Drie Vragen richten op de systematiek van vergoedingen.