Skip to main content

Verslag voorjaarscongres NVRR Kring Noord

Vrijdag 3 juni organiseerde de kring Noord haar voorjaarscongres met als thema van deze middag: “Doorwerking als de uitkomst van kwaliteit en politiek debat”. De vraag die Rekenkamercommissies zich vaak stellen is wat wordt er eigenlijk met onze aanbevelingen gedaan? Hoe valt een rapport in de gemeenteraad/provinciale staten en wat voor soort politiek debat levert dat op.