Skip to main content

Verslag Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

Met regelmaat komen raadsleden en gemeentebestuurders onder vuur. Geruchten doen de ronde dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, achterhouden van informatie, of het tegen betaling verlenen van gunsten. Wat is dan de rol van de griffier? Is er een rol voor de rekenkamer(commissie)?