Skip to main content

Visual storyboard: van onderzoek naar animatie: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Een visueel storyboard kan een animator helpen bij het ontwerpproces, maar kan in een vroeg stadium ook duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen: zó gaan we onze boodschap vertellen.