Skip to main content

Flyer Rekenkamerkompas

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) zelf ook professioneel werkt.

Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over de professionaliteit van haar werk. Daarin zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Daarover willen we graag in gesprek: hoe zorgt u dat uw rekenkamer(commissie) professioneel werkt? En wat heeft u daar nog voor nodig?

Wij maken een Kompas waarmee rekenkamer(commissie)s kunnen sturen op eigen professionaliteit. ‘Bottom up’ gaan we met rekenkamer(commissie)s in gesprek over wat we delen en waarin we verschillen. Dat bundelen we in een Kompas.