Skip to main content

Verslag 3D-denktank bijeenkomst 26 juni 2017

Verslag van de 3D-denktank bijeenkomst op 26 juni 2017. Waarin de Rekenkamercommissie Koggenland toelichting gaf op de aanpak en landing van het onderzoek naar Jeugdzorg, interessante voorbeelden van best practices werden geïllustreerd en kritisch besproken en de mogelijke samenwerking met Inspectie SZW werd besproken.