Skip to main content

Verslag Landelijke Kenniskring 12 september 2017

Op 12 september 2017 heeft weer een Landelijke Kenniskring plaatsgevonden. Hierin heeft Dick Snels (van Onvio) na bemiddeling van Mark Versteeg uit Den Helder een toelichting gegeven over cybersecurity. Vincent van Stipdonk en Etienne Lemmens lichtten de stand van zaken in de ontwikkeling van het raamwerk Rekenkamerkompas toe.