Skip to main content

Informatiedocument 3D’s Actualisatie 2017 – berekend op de nieuwe taken?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken
in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR om een ‘Informatiedocument 3D’s’ te publiceren.
In dit Informatiedocument werd aandacht besteed aan vijf korte ‘w-vragen’:
(1) Wat gaat er veranderen?
(2) Welke doelen streven we na?
(3) Wie worden erdoor geraakt?
(4) Welke keuzes liggen voor?
(5) Welke financiële effecten heeft een en ander?
Met als extra aandachtspunt: hoe is de aansturing van en verantwoording over de nieuwe taken georganiseerd?

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en is het tijd voor actualisatie van het Informatiedocument. Hierin is de eerste ‘w-vraag’ vervallen, omdat hij niet meer relevant is.
In dit document zijn enkele nieuwe accenten aangebracht, die aansluiten bij de door gemeenten te maken keuzes. Er wordt specifiek aandacht besteed aan (1) schaal van werken en samenwerkingspartners en (2) organisatie van de toegang en doorverwijzing naar specialistische voorzieningen. Bovendien komen aansturing en verantwoording uitgebreider aan de orde.