Skip to main content

Inspiratiedocument 3D’s Handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Bureau voor Economische Argumentatie geïnventariseerd welke onderzoeken door lokale rekenkamers en rekenkamercommissies de afgelopen tijd zijn uitgevoerd naar het sociaal domein, specifiek gericht op taken die vanwege de decentralisaties recent zijn overgegaan naar gemeenten, en welke aspecten van deze onderzoeken de moeite waard zijn om breder te verspreiden.
BEA heeft vijftien in 2017 dan wel 2016 gepubliceerde onderzoeken beschouwd en geïnventariseerd welke aspecten met name interessant zijn om kennis van te nemen. Er is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessant kan zijn:
• Inhoudelijke focus en in het onderzoek uitgewerkte aandachtspunten.
• Onderzoeksmethodiek (gekozen aanpak en ingezette onderzoeksinstrumenten).