Skip to main content

Concept Rekenkamerkompas

Dit Kompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten,
provincies en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke
rekenkamer of rekenkamercommissie stelt kwaliteitseisen aan het
openbaar bestuur. Dat vereist dat de rekenkamer zelf ook professioneel werkt. Daarnaast is
professioneel handelen natuurlijk ook een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van de
rekenkamer.