Skip to main content

Mini-rapportage Spotdag: de burger als armchair auditor

Op de Spotdag 2017 is onderzocht op welke manier burgers informatie willen ontvangen van de overheid over hoe zij haar geld besteed, zogenaamde burgeraudits.

Op de Spotdag zijn de volgende vragen onderzocht: wat willen burgers weten over de manier waarop de overheid geld uitgeeft en de keuzes die daarin gemaakt worden? ; op welke manier ontvangen burgers deze informatie graag?;
met welk doel willen ze deze informatie ontvangen? ; wat kan er beter of slimmer om de burger als armchair auditor in positie te brengen?

De rapportage bevat een overzicht van gehanteerde onderzoeksmethoden.