Skip to main content

Informatiefolder nieuwe raadsleden: ‘Beleid onderzocht, wat de rekenkamer voor u kan betekenen’

Deze informatiefolder is bedoeld als introductie voor nieuwe raadsleden, die nog weinig of geen ervaring hebben met rekenkamer(commissie)s. Hij biedt de gelegenheid om u als rekenkamer (opnieuw) te introduceren aan de raad. Om u hierbij te ondersteunen, en mogelijk wat voorwerk uit handen te nemen, heeft de NVRR de informatiefolder ‘Beleid onderzocht – Wat de rekenkamer voor u kan betekenen’ voor u opgesteld. Hierin vinden de gemeenteraadsleden kort en bondig antwoord op hun vragen.