Skip to main content

Wat vinden burgers van hun lokale rekenkamer?

I&O Research heeft, n.a.v. het 15-jarig bestaan van de NVRR, een quick-scan ‘flitspeiling’ uitgevoerd onder het I&O Research panel. Doel van de peiling was te achterhalen wat burgers vinden van hun lokale rekenkamer. Het onderzoek is uitgevoerd van 11 tot 21 mei 2018. In totaal deden 2.180 respondenten mee. Een samenvatting van deze peiling is te lezen in de pdf.