Skip to main content

Handreiking Omgevingswet

De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze
handreiking rekenkamers en rekenkamercommissies praktische handvatten om
hun gemeenteraad of -raden te ondersteunen bij het vinden van een nieuw
evenwicht. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met betrokkenen en
deskresearch.