Skip to main content

Bestuurlijke reactie NVRR op wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers

De NVRR is door de overheid gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’. In haar reactie heeft de NVRR rekening gehouden met het diverse landschap van rekenkamers en rekenkamercommissies. De reactie geeft zoveel als mogelijk is een gemeenschappelijk beeld weer en geeft aan waar dat minder gemakkelijk is, zoals bij de inrichting van de rekenkamer.

Behalve de inrichting van de rekenkamer komen in het wetsvoorstel de volgende punten aan de orde: Bevoegdheden bij inkooprelaties; De 50%-grens bij bevoegdheden; Bevoegdheden bij bijzondere persoonsgegevens en Overige opmerkingen over o.a. vertrouwelijkheid en geheimhouding van stukken en bescherming van informatie.