Skip to main content

Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Bron: Necker van Naem

Privacy, daar heeft iedereen recht op. Van organisaties, en zeker ook van gemeenten, wordt verwacht dat zij de privacy van personen beschermen met soms verregaande maatregelen. Veel rekenkamers doen dan ook onderzoek naar de manier waarop gegevens verwerkt worden, in het bijzonder in het sociaal domein. De NVRR biedt rekenkamers met deze handreiking een overzicht van wat onderzoek naar dit onderwerp oplevert, en concrete suggesties voor rekenkamers die onderzoek willen doen naar dit onderwerp.